AUTORKA DIETY

dr Ewa Dąbrowska

Ewa Dąbrowska to nestorka diety warzywno-owocowej, wieloletni pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku, w której pracowała do 1999 roku na stanowisku adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych. Prowadziła wówczas działalność: lekarską, dydaktyczną i naukową. Zajmowała się badaniami z dziedziny immunologii, uzyskując w 1978 roku tytuł doktora nauk medycznych. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku rozwija dietę warzywno-owocową, jako metodę wspomagającą leczenie.

edabrowska
d4

O NASZYM INSTYTUCIE

Propagujemy zdrowy styl życia

Powołanie w 2018 roku Instytutu Promocji Zdrowia dr Ewy Dąbrowskiej, jako placówki szkoleniowo-badawczej, było zwieńczeniem marzeń autorki diety warzywno-owocowej. Latami zdobywane doświadczenia z dietą warzywno-owocową, która w swej istocie jest odmianą postu, mogą teraz wyjść na świat i służyć wielu ludziom w odzyskaniu zdrowia.

Świadectwa
Partnerzy Instytutu

ProBiotics Polska to wytwórca naturalnych probiotycznych wyrobów: ProBio Emów wspierających życie ludzi, roślin i zwierząt.

Robimy zdrowe ekologiczne kiszonki i zakwasy metodą naturalną.

Produkujemy własny zakwas buraczany i inne kiszonki metodami naturalnymi. Dostarczamy indywidualnie w Gdańsku i do sklepów w całym kraju.

Naszą misją jest:
Tworzyć rynek i komunikować rozwiązania,
które pomogą hobbystom osiągnąć sukces i satysfakcję w ich ogrodach!