fbpx

Polityka prywatności

zapoznaj się z polityką prywatności

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 

 • Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu ma charakter dobrowolny. Dzięki temu mamy możliwość udzielić Ci informacji, o które prosiłeś/aś w przesłanej do Nas wiadomości.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest: INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA DR EWY DĄBROWSKIEJ EWA I KRZYSZTOF DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA Numer KRS: 0000734440 REGON: 380392273, NIP: 9571106469 ul. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 45b/8 GDAŃSK 80-242 instytut@ewadabrowska.pl
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem pisząc na adres e-mail: instytut@ewadabrowska.pl dodając przedrostek (RODO) w tytule wiadomości
 • Twoje dane osobowe przekazane w treści przesłanej do Nas wiadomości e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Tobie informacji, o które nas prosiłeś, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Przekazane przez Ciebie dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, z wyjątkiem Podmiotów współpracujących (partnerów) mających znaczenie w przypadku twojego zgłoszenia, oraz organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 • Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez Nas zbiorach przez okres prowadzenia korespondencji, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez Nas wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
 • Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody.

 

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 • żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 • prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,
 • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Bez zbędnej zwłoki zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię niezwłocznie.

Nowy system zamówień cateringu!

Zmieniamy się dla Was!
Od teraz catering dr Ewy Dąbrowskiej zamówisz za pośrednictwem
nowego, wygodniejszego systemu.
Dodatkowo możesz skorzystać z naszej aplikacji mobilnej pod tym linkiem

Bez obaw...
Wszystkie dotyczhczasowe zamówienia zostały bezpiecznie przeniesione.

 
Zamów catering teraz!
close-link
PL
EN PL